Erbjudande

Vår affärsidé
Att erbjuda kunden en plattform av spetskompetenser inom marknadskommunikation, varumärkesutveckling och information och därmed valmöjligheten att antingen köpa ett enskilt företags specifika kompetens eller den samlade kompetensen från flera företag i en för uppdraget specialkomponerad projektgrupp.

Fördelar med att anlita vår community:

 1. Bred plattform av spetskompetenser
 2. Varje företag blir en kanal till en samling av spetskompetenser
 3. Du väljer hur jobbet ska projektledas:
  – Själv leda och sätta ihop projektgrupp/-er
  – Låta ett av företagen projektleda och välja partners
  – En övergripande projektledare som sätter ihop gruppen
 4. Skillnad från traditionella byråer: full insikt i övriga aktörer
 5. Dialog med en, flera eller samtliga specialister i projektgruppen
 6. Kostnadseffektivitet genom minskade overheadkostnader