Tjänster


Copy

Marknadsföringens huvudsakliga uppgift är att intressera, påverka och skapa efterfrågan. Att orden och texten anpassas för ändamålet är avgörande. Vi har lång erfarenhet av att skriva texter för kampanjer, webbplatser, pressreleaser, artiklar och broschyrer.


Design av mässmontrar

Oavsett storlek ska en monter ge ett tydligt avtryck på mässan och vara lätt att jobba i. Vi har många års erfarenhet av att designa skalbara montrar med praktiska lösningar och starka exponeringsytor.


Enkla filmer

Att filmen växt till det starkaste kommunikationsverktyget på Internet råder ingen tvekan om. Men vi vill göra det enkelt och hjälper dig att ta fram en film som ger känslan av att vara egenproducerad. Du erhåller alla rättigheter till filmen och kan sedan själv komplettera med egna filmer som på enkelt och naturligt sätt matchar originalfilmen.


Fotograf

Bildens betydelse i kommunikation och marknadsföring går inte att överskatta. Behöver du levande bilder från ett event, för en kampanj, till en dokumentation eller porträtt som utstrålar personlighet? Med en känsla för ljus och en stark passion ser vår fotograf till att fånga den värme och stämning du vill att din bilder ska förmedla.


Grafisk formgivning

Grafisk form inom marknadskommunikation handlar om att påverka och skapa ett intryck som består. Med vår samlade kompetens formger vi allt ifrån logotyper, webbannonser och broschyrer till hela grafiska profiler, expomaterial, utomhuskampanjer och böcker.


Illustrationer

Med rätt illustrationer förstärker du ditt budskap, skapar ett intresse och bygger ett varumärke. Vi har bredden som krävs för att hitta den stil och den teknik som kan lyfta dina livsmedelsförpackningar, böcker, affischer, kampanjer och utställningar till nya nivåer.


Magasin


Pressreleaser & Artikelunderlag

Att få redaktionell utrymme i media är fortfarande den absolut värdefullaste annonsen. Under många år har vi hjälpt både stora koncerner och små företag att skriva och utforma intressanta pressreleaser och artikelunderlag.


Utbildningar & Workshops

Vi erbjuder ett flertal utbildningar och workshops inom marknadskommunikation och varumärkesarbete. Vi har även kurser i fotografering och i programvaror för professionell layout. Målsättningen är att du ska kunna lägga kraft på rätt saker för att förbättra både den interna och externa kommunikationen.


Marknadsföringsstrategi

En marknadsföringsstrategi är ett ovärderligt verktyg för att kommunikationen ska kunna bidra till att uppnå de affärsmässiga målsättningarna. Med en genomarbetad strategi kan du ta hänsyn till allt som avgör vilken kommunikation du behöver bedriva.


Webbplatser & Webbshopar

Webben kräver allt mer för att du som säljare ska ha en chans att fånga kundernas uppmärksamhet. Vi nyttjar alltid den senaste tekniken och de nyaste trenderna för att din webbplats ska vara lätt att hitta, attraktiv och lättnavigerad – en sida där intresserade besökare stannar och lockas att konvertera till kunder.

Referenser: