Live-video

Joakim Grass, Fat ’n fresh fortsätter att ge dig tips kring hur du använder video i din marknadsföring. Idag får vi veta mer om fördelarna med Live-video och hur du når ut till fler målgrupper.